ลาเทนด้า เฮ้าส์

ที่อยู่ : 475/15  ถ.ทหารบก  ต.บ่อพลับ  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000

E-mail : kumkaa23@gmail.com

โทร : 095-795-3555(ฝ่ายขาย) , 095-771-4156(ฝ่ายเทคนิค)