ระบบแจ้งซ่อม สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกเท่านั้น
เลขที่ใบส่งซ่อม ชื่อลูกค้า สินค้าที่ส่ง วันที่แจ้ง เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ สถานะ/ผู้รับ จัดการ
00012 Attapol
เครื่องบันทึก XVR 16CH. S/N : 7J05733PAZ509D5
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย :ไม่มี
8 เม.ย. 2566, 10:00 0817364772
ลูกค้ารับเครื่องแล้ว
10 เม.ย. 2566, 16:39
Attapol