ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนลูกค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00012
ชื่อลูกค้า : Attapol
ที่อยู่ :
สินค้าที่ส่ง : เครื่องบันทึก XVR 16CH. S/N : 7J05733PAZ509D5
อาการเสีย : ช่อง 12 กับ 14 มันกวนกัน
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
เบอร์ติดต่อ : 0817364772
อีเมล์ : latenda.hous1975@gmail.com
หมายเหตุ :
ลงชื่อ  Attapol  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ Attapol (พนักงานผู้รับสินค้า)
1 ม.ค. 2513, 07:00
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00
ใบส่งซ่อมสินค้า
     
ร้าน กู๊ดซ์ ช็อป

ส่วนร้านค้า

ที่อยู่ 311/5 ม.9 ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00
โทร 095-7953555 NO : 00012
ชื่อลูกค้า : Attapol
ที่อยู่ :
สินค้าที่ส่ง : เครื่องบันทึก XVR 16CH. S/N : 7J05733PAZ509D5
อาการเสีย : ช่อง 12 กับ 14 มันกวนกัน
อุปกรณ์ที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
เบอร์ติดต่อ : 0817364772
อีเมล์ : latenda.hous1975@gmail.com
หมายเหตุ :
ลงชื่อ  Attapol  (ผู้ส่งซ่อม) ลงชื่อ Attapol (พนักงานผู้รับสินค้า)
1 ม.ค. 2513, 07:00
วันที่ : 1 ม.ค. 2513, 07:00