เครื่องปรับอากาศติดผนัง Focus

Tel. 095-795-3555

เครื่องปรับอากาศ  Focus  ประหยัดไฟเบอร์ 5

น้ำยา R32

 

- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

- ราคาดังกล่าวเป็นราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

- สินค้ารับประกันอะไหล่  1  ปี

- สินค้ารับประกันคอมเพรสเซอร์  5  ปี

- ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า